A Magyar Belgyógyász Társaság  Északkelet – magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa
és VIII. Szakdolgozói Ülése

2023. november 23-25.

Mezőkövesd, Balneo Zsóry Liget Komplexum

 Tisztelt Kollégák!

Az orvostudomány töretlen fejlődése, az egyre nagyobb szakértelmet kívánó új gyógyszeres és eszközös kezelések, diagnosztikus eljárások miatt elkerülhetetlen specializáció ellenére továbbra sem csökken, sőt felértékelődik a jelentősége a széles látókörű, a beteg és betegség egészét átlátó, a társszakmák adta lehetőséget ismerő holisztikus orvoslásnak. Ehhez nélkülözhetetlen a különböző diszciplínák közötti párbeszéd, szakmai interakció és konzultáció, felölelve a progresszivitás különböző szintjén álló szakmai szereplőket az alapellátótól a csúcsintézményekig.

Nem véletlen tehát, hogy a nemzetközi belgyógyász szervezet megfogalmazása szerint: „A belgyógyász olyan orvos, aki az általános klinikai problémák, nem típusos klinikai megnyilvánulások, polimorbid állapotok és szisztémás betegségek megítélésére, kórisméjére és kezelésére szakosodott. A belgyógyász felkészült a válogatás nélküli akut sürgősségi állapotok ellátására, betegei holisztikus és etikailag kifogástalan gyógyítására, figyelembe véve minden pszichológiai és orvosi tényezőt az életminőség javítására. A belgyógyász kész a beteg folyamatos gondozására, és ennek érdekében szakmai tudását rendszeresen fejleszti.”

Ahhoz, hogy a belgyógyászok ezen feladatoknak magas szinten eleget tudjanak tenni szükséges a rendszeres továbbképzés, tapasztalatcsere, melynek segítségével az orvosi döntéshozatal és problémamegoldó képesség hatékonyabbá válhat. Az MBT Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának tudományos programja a hagyományoknak megfelelően a belgyógyászat nagy részét igyekszik felölelni, előtérbe helyezve az aktualitásokat és lehetőséget adva arra, hogy az egyre jobban specializálódó szakterületek művelői rátekintést kapjanak a belgyógyászat széles területeire. A továbbképzés hasznos programot kínál a belgyógyász, háziorvos, és az érdeklődő határterületen dolgozó kollégáknak is. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az ez évi kongresszuson is külön szekcióban a szakdolgozók kicserélik tapasztalataikat, lehetővé téve azt, hogy az egyes helyen bevált jó és hasznos gyakorlatot a többi ellátó intézetbe is bevezessék.

A kongresszushoz „Szívelégtelenség: út a diagnózistól a szívtranszplantációig” címmel szatellit szimpózium társul felölelve egy aktuális és egyre nagyobb népegészségügyi jelentőséggel bíró, számos új terápiás lehetőséget magában rejtő és széleskörű belgyógyászati gondolkodást igénylő területet, melyben az alapellátók szerepe is kiemelkedő.

A Szervező Bizottság szeretettel vár minden érdeklődőt és a résztvevők számára hasznos és eredményes időtöltést kívánunk.

 

Dr. Nagy Gergely György                          Prof. Dr. Illés Árpád                                   Dr. Orosz Péter                                        Prof. Dr. Paragh György

A kongresszus Szervező Bizottsága:

Dr. Nagy Gergely György
Konferencia főszervezője

Prof. Dr. Paragh György
Északkelet-magyarországi Belgyógyász Társaság elnöke 

Dr. Orosz Péter
Északkelet-magyarországi Belgyógyász Társaság társelnöke

Prof. Dr. Illés Árpád
Északkelet-magyarországi Belgyógyász Társaság főtitkára

 

A kongresszus Tudományos Bizottságának tagjai:

Prof. Dr. Balla József
Dr. Lombay Béla
Prof. Dr. Nagy Endre
Dr. Nagy Gergely György
Prof. Dr. Páll Dénes
Prof. Dr. Papp Mária
Prof. Dr. Soltész Pál
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán
Dr. Tarr Tünde